Zásady spracovania osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je a bola vždy našou prioritou. Ubezpečujeme vás, že spracovávame len nevyhnutné údaje a len na nevyhnutnú dobu. V tomto dokumente sa dočítate aké údaje o vás spracovávame a ako ich chránime. V zásadách spracovania osobných údajov sa dozviete ako sa o ne staráme v náväznosti na GDPR ( Nariadenie o ochrane osobných údajov ).

Kto je správca?

Správcom je spoločnosť Medikapharm, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Bulharská 70, 821 04, Zapísaná v ORSR Vložka číslo:  57629/B. Spoločnosťou Medikapharm bol poverený zamestnanec spoločnosti pani Martina Bratová, ktorá je zároveň osobou, s ktorou môžete o vašich osobných údajoch komunikovať. Kontakté údaje: bratova@medikapharm.com. Voči vašim osobným údajom sme v pozícii správcu: určujeme ako budú spracovávané, za akým účelom a na akú dlhú dobu. Naše webové stránky, ktorých sa tieto zásady týkajú sú: www.indol3c.sk, www.graviola.sk

Aké osobné údaje spracovávame a prečo?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte pri nákupe našich produktov alebo služieb. Bez ich poskytnutia by bolo nemožné naše produkty predať alebo poskytnúť vám služby.

  1. Meno a priezvisko
  2. E-mailová adresa
  3. Telefónne číslo
  4. Poštová adresa
  5. Fakturačné údaje (fakturačná adresa)
  6. Iné údaje (vek, pohlavie…)

Osobné a fakturačné údaje potrebujeme nevyhnutne k účelu plnenia zmluvy. Ak si u nás objednáte produkt alebo službu potrebujeme vaše osobné údaje spolu s fakturačnými aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

E-mailovú adresu potrebujeme aby sme vám mohli zaslať potvrdenie o objednaní produktov alebo služieb. Prípadne aby sme s vami mohli komunikovať o prípadných nezrovnalostiach v objednávke. E-mailovú adresu používame aj na zasielanie obchodných informácií  a to len v prípade, ak už ste našim zákazníkom alebo ste dobrovoľne súhlasili s ich zasielaním.

Marketing – zasielanie newslettrov,  reklamných oznámeni, (oprávnený záujem/súhlas)

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií v podobe newslettrov. Preto sledujeme, analyzujeme na čo reagujete, čo vás zaujíma, aby sme vám vedeli v budúcnosti zasielať len také informácie, ktoré vás zaujímajú.

Pokiaľ ste už našim zákazníkom (znamená to, že ste niekedy v minulosti vykonali objednávku, teda vstúpili s nami do zmluvného vzťahu) využívame náš oprávnený záujem posielať vám tieto informácie avšak len v období 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ sa dobrovoľne registrujete na našich stránkach na odber newsletrov, budeme vám tieto zasielať na základe vášho súhlasu najviac však po dobu 5 rokov od udelenia posledného súhlasu.

V obidvoch prípadoch sa môžete z odoberania newslettrov odhlásiť. V každom takomto informačnom maily je v jeho spodnej časti možnosť odhlásenia sa a vy túto možnosť môžete kedykoľvek využiť. My budeme vaše právo odhlásenia sa plne rešpektovať.

 

Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovávania osobných údajov. Všetci si uvedomujeme plnú zodpovednosť a staráme sa o vaše osobné údaje v súlade s platnou legislatívou a v zmysle nariadenia GDPR.  Väčšinu operácií pri spracovaní vašich osobných údajov zvládame sami a nezapájame do tohto procesu tretie strany.

Sú však aj také procesy spracovania keď je pre nás použitie tretích strán nevyhnutnosťou. Ubezpečujeme vás, že na takéto úkony využívame služby a aplikácie len takých partnerov, ktorí sa profesionálne špecializujú na danú oblasť a pracujú v súlade s GDPR.

Všetci naši partneri, s ktorými spolupracujeme sú povinní vaše osobné údaje chrániť rovnako ako my a zaviazali sa nám k tomu svojim prehlásením alebo zmluvou o spolupráci. Ide predovšetkým o dodávateľov z oblastí: serverovej infraštruktúry, bezpečnosti a účtovníctva.

Aby sme Vám mohli zakúpený tovar doručiť, využívame služieb doručovateľských spoločností: Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť DHL EXPRES a kuriérska spoločnosť GLS.

Ďalej využívame služby Google Analytics, v prípade vášho súhlasu Facebook pixel k cieleniu reklamy. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využívať služby aj iných partnerov . Ubezpečujeme vás, že naše nároky na nich v oblasti spracovania osobných údajov budú veľmi prísne a profesionálne.

 

IP, Cookies a iné online identifikátory

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, prípadne z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti našich stránok a prispôsobenie zobrazenia  webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, čo nám pomáha analyzovať vaše konanie a na základe toho zlepšovať naše produkty a služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies máte právo na svojom zariadení zakázať.

Koho využívame pri spracovaní?

Google Analytics, spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Facebook Pixel, spoločnosť Facebook Inc., so sídlom 1601 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94025, USA.

Odovzdávanie dát mimo územie Európskej Únie

Všetky dáta spracovávame výhradne v EÚ alebo v krajinách , ktoré zabezpečujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte aj svoje práva. Pokiaľ chcete niektoré z nich využiť, kontaktujte nás prosím prostredníctom e-mailu bratova@medikapharm.com.

Máte právo na informácie,  ktoré je splnené už touto informačnou stránkou o zásadách spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedkoľvek vyzvať a my vám doložíme najneskôr do 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše údaje, ktoré sú nepresné alebo že ich spracovávame nezákonne. Obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel spracovania (napríklad odhlásením sa z Newslettru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie reklamných oznámení).

Právo vzniesť námietku môžete využiť, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene.

Právo na výmaz ( byť zabudnutý)

Vašim nesporným právom je právo na výmaz ( byť zabudnutý). V takomto prípade vymažeme všetky osobné údaje z nášho systému i zo systému našich partnerov. Na zabezpečenie tejto procedúry potrebujeme vašu písomnú požiadavku a do 30 dní zabezpečíme výmaz údajov.

Vymazať však môžeme len také údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. Napríklad daňové doklady, faktúry, ktoré sme s vašimi osobnými údajmi vystavili sme povinný archivovať podľa zákona o účtovníctve 5 rokov. Tieto automaticky vymazávame po 5 rokoch.

Máte právo podať sťažnosť na príslušný Úrad na ochranu osobných údajov ak máte presvedčenie že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom.

Právo na odhlásenie zo zasielania reklamných oznámení (newslettrov)

Reklamné oznamy vám zasielame v prípade, že ste už náš zákazník a existuje medzi nami zmluvný vzťah, čo znamená, že ste už v minulosti vyplnili obchodný objednávkový formulár pre službu alebo produkt. Alebo vám reklamné oznamy zasielame preto lebo ste s ich zasielaním  súhlasili pri návšteve našich stránok. V oboch prípadoch máte právo túto skutočnosť zmeniť. V každom e-maily, v ktorom vám zasielame reklamné odkazy je možnosť odhlásenia sa , väčšinou v spodnej časti e-mailu. Vaše právo budeme plne rešpektovať.

Mlčanlivosť

Na záver vás ubezpečujeme, že všetci naši zamestnanci a spolupracovníci , ktorí spracovávajú vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť a narábať s vašimi osobnými údajmi podľa zákonných pravidiel.

Tieto Zásady spracovania osobných údajov sú platné od 25.mája 2018

Medikapharm, s.r.o.